Kako deluje AIR-SEP

AIR-SEP izkorišča različno topnost plinov in primesi v vodi v odvisnosti od tlaka. Voda, ki je pod višjim tlakom, lahko veže večje količine zraka in soli. Ko se del vode prelije čez ventil v breztlačno posodo, se sprostijo v vodi raztopljeni plini, soli in minerali. Podoben proces se zgodi pri odpiranju steklenice mineralne vode, kjer se pojavijo mehurčki in steklenice vina, ko se vinske usedline posedejo na dno. Odzračena voda prek tlačne črpalke zopet prihaja v sistem, kjer se lahko spet navzame plinov in soli. Soli se iz naprave lahko odstranijo preko drenaže ali pa prek posebne čistilne odprtine. Tako delovanje pripomore k popolnemu odplinjanju in odsoljevanju sistema.

Delovanje naprave AIR-SEP

Kje se uporablja AIR-SEP

Naprave so primerne za novogradnje kot tudi za obstoječe objekte. Pri novogradnjah so prilagojene vrstam sistemov, tako da ločimo:

 • naprave za ogrevalne/hladilne sisteme,
 • naprave za solarne sisteme,
 • naprave za hranilnike toplote,
 • naprave za zemeljske kolektorje.

Še posebej pa priporočamo vgradnjo naprav v sledečih primerih:

 • ko so na objektu težave z odzračevanjem ogrevalnega ali hladilnega sistema,
 • v primeru visokih objektov, kjer so težave z vzdrževanjem tlaka,
 • v primeru starih ogrevalnih sistemov, kjer se uporabljajo odprte ekspanzijske posode in nastajajo težave s korozijo, muljem, odzračevanjem,
 • v velikih kotlovskih postrojenjih, kjer je potrebno zagotavljati ogrevno vodo primerne kvalitete, predvsem pa prosto raztopljenih plinov,
 • v sistemih, ki vsebujejo velike površine talnega ogrevanja, kjer nastajajo težave z odzračevanjem.

Zakaj AIR-SEP

Pravilnik za parne in vročevodne kotle (Ul. RS 114/2003) določa parametre napajalne vode za toplovodne in parne kotle. V pravilniku so podrobneje obravnavane sledeče kemijske in fizikalne spremenljivke: pH vrednost, elektroprevodnost, vsebnost kisika, trdota vode in ostale. Iz tega sledi, da je priprava vode pomembna tudi za toplovodne sisteme.

AIR-SEP nadomešča sledeče naprave:

 • ekspanzijske posode,
 • naprave za vzdrževanje tlaka,
 • naprave za dopolnjevanje sistema,
 • naprave za kemično pripravo vode,
 • odzračevalne lončke, odzračevalne naprave,
 • naprave za izločanje vodnega kamna.

Naprava je kompaktna enota z majhnimi vgradnimi merami in sledečimi funkcijami:

 • ščiti kotlovske instalacije, dopolnjuje sistem po DIN DVGW in DIN 1988,
 • vzdržuje kvaliteto vode in sicer:
  • pH vrednost vode > 8,5
  • trdota vode dH < 3°dH
  • elektroprevodnost vode μS/cm
 • izboljšuje izkoristek delovanja ogrevalnega sistema do 15% oz. hladilnega sistema do 20%,
 • ekspanzija se vrši s prelivom v nerjavno posodo in ne s pomočjo gumijaste membrane, kar preprečuje difuzijo plinov,
 • preprečuje odlaganje mulja in soli raztopljenih v vodi ter omogoča njihovo odstranjevanje,
 • vgrajena črpalka je v nizkošumni “low noise” izvedbi.

Izračun prihrankov

Znano je, da zrak v vodi in obloge vodnega kamna v sistemu preprečujejo prenos toplote in s tem zmanjšujejo izkoristek ogrevalnega sistema. Ker pa je z uporabo AIR-SEP naprave ogrevalna ali hladilna voda pravilno pripravljena, torej brez raztopljenih plinov, usedlin in nečistoč, je prenos toplote optimalen. Pomeni, da se lahko temperature na ogrevalih in dejanski pretoki zmanjšajo, kar pa posledično pomeni nižjo porabo energije. Pri ogrevanju z daljinskim ogrevanjem to pomeni nižje temperature povratkov ter manjše pretoke, kar pomeni posledično tudi nižjo potrošnjo električne energije. Pri ogrevanju s kotli se prav tako lahko znižajo temperature obratovanja in/ali pretoki, nižje temperature povratkov pa pomenijo tudi boljši izkoristek kotlov. Še večji prihranki se pokažejo pri nizkotemperaturnih sistemih, kot so talno, stensko in konvektorsko ogrevanje. Tu je količina absorbiranih plinov zaradi nižjih temperatur bistveno večja in prenos toplote dodatno poslabšujejo zračni mehurji v inštalaciji. Z AIR-SEP napravo pravilno pripravimo vodo in odzračimo inštalacijo ter s tem omogočimo optimalno delovanje sistema. S prihranki energije se zato naložba AIR-SEP naprave povrne v 2 do 5 letih.

Izračun prihrankov AIR-SEP

Optimalen proces ogrevanja
Nadaljnja amortizacija mogoča zaradi:

 1. neuporabe različnih naprav za odzračevanje in kemičnih dodatkov za vodo oz. za zaščito površin cevovoda,
 2. nizkih stroškov vzdrževanja, ohranjanje projektnih zmogljivosti sistema,
 3. visoke varnosti obratovanja in prenosa toplote,
 4. podaljšane življenjske dobe obrabnih elementov, npr. črpalk, ventilov in cevovoda.