Dokumentacija

Topnost zraka v vodi določa Henry-jev plinski zakon. Z naraščajočo temperaturo se topnost zraka v vodi zmanjšuje, z naraščajočim tlakom pa raste. Omenjena zakonitost je prikazana spodnji sliki. Pri vodi s temperaturo 0°C lahko tako zrak pri nadtlaku 2 bar absorbira 83 l/m3 zraka, pri 80°C in enakem tlaku pa le še 32 l/m3 zraka. Pomeni, da se bo zrak v vodo bolj intenzivno absorbiral na nizkih mestih z visokim tlakom in pri nizkih temperaturah oziroma v hladilnih sistemih. Pri ogretju te iste vode na višjo temperaturo in pri nižjih tlakih – torej na višjih mestih instalacij, se bo zrak izločal. Na spodnji sliki so narisani tudi tipični procesi, ki se odvijajo v ogrevalnem ali hladilnem sistemu. Vodi, s katero dopolnjujemo ogrevalni sistem se najprej zmanjša tlak in poviša temperatura (Linija 1), kar povzroči izločanje raztopljenih plinov na približno 7% vol. zraka. Ko se ta voda segreje v kotlu (Linija 2) se količina absorbiranih plinov zmanjša na 3,8% vol. Presežni zrak se zato mora izločiti v obliki mehurčkov, ki potujejo na najvišji del instalacije. Pri nočnem zmanjšanju temperature (Linija 3) se absorptivnost vode poveča in ta zopet veže zrak, ki pa se ob jutranjem kurjenju (linija 4) zmanjša in povzroči klokotanje v cevovodih. Pravimo da voda “diha”. Pri hlajenju (Linija 5) je proces podoben, le z razliko, da lahko hladna voda, še posebej mešanica glikola in vode veže bistveno več zraka kot topla. Prav tako so temperaturne razlike med dnevom in nočjo večje, zaradi česa se lahko učinkovitost hladilnih procesov močno zmanjša. V primeru, da vodo iz ogrevnega ali hladilnega sistema vodimo prek prelivnega ventila na nižji tlak, povzročimo, da se presežek plinov izloča.

Henry-jev zakon topnosti plinov v vodi

Okvirno lahko tip ustrezne naprave določite s pomočjo spodnje tabele. Podatki, potrebni za določitev naprave so:

 • statična višina objekta,
 • grelna (hladilna) moč v sistemu,
 • vrsta ogrevnega (hladilnega) sistema,
 • temperaturni režim v ogrevalnem ali hladilnem sistemu.

Statična višina določa potrebni statični tlak, ki ga mora naprava vzdrževati. S pomočjo grelne moči in vrste ogreval določimo okvirno količino vode v sistemu. Temperaturni režim skupaj s količino vode v sistemu določa raztezek vode v sistemu zaradi temperaturnih sprememb in posredno tudi velikost breztlačne posode.

Primer:
kotlovsko ogrevanje Q=350kW,
količina vode v sistemu 12l/kW, V= 4200l
temperaturni režim 80/60°C
statična višina objekta 20m

V tabeli lahko vidimo, da za omenjene podatke ustreza naprava AS-T 100/4. V primeru tlakov/prostornin, ki niso navedeni v spodnji tabeli, nas prosim kontaktirajte.

Naprava AIR-SEP ima sledeče priključke (slika spodaj):

 1. Priključek za dopolnjevanje, 3/4″, zunanji navoj
 2. Priključek preliva DN50
 3. Tlačni priključek 1”
 4. Ekspanzijski priključek 1”
 5. Izpustna pipa 3/4″, zunanji navoj
 6. Napajanje 230VAC, 50Hz, 10A
 7. Potencialno prost izhod za skupno napako 230VAC, 3A

AIR-SEP - priklop naprave

Priključki so vključeni v napravi oziroma v sledečih dodatkih/priborih, ki jih je mogoče naročiti:

Pribor 1: priključek za svežo vodo v skladu z DIN 1988 in DIN EN 1717, sestavljen iz krogličnega ventila 1/2″, lovilca nečistoč 1/2″, vodomera, DVGW sistemskega separatorja tipa BA ter gibljive cevi 1,0m (1/2″).
Pribor 3: sistemski priklop DN25, sestavljen iz dveh fleksibilnih cevi 1,0m (1”), krogelnega (1”) ter kapastega ventila (1”).
Pribor 4: revizijska odprtina za čiščenje.

Ker se dimenzije priključkov lahko med napravami razlikujejo, si natančne podatke o merah, vgradnji, ter ACAD risbe priklopov poglejte pod rubriko dokumentacija.

Naprava AIR-SEP ima sledeče priključke (slika spodaj):

 1. Priključek za dopolnjevanje, 3/4″, zunanji navoj
 2. Priključek preliva DN50
 3. Ekspanzijski priključek 1”
 4. Tlačni priključek 1”
 5. Izpustna pipa 3/4″, zunanji navoj
 6. Napajanje 230VAC, 50Hz, 10A
 7. Potencialno prost izhod za skupno napako 230VAC, 3A

AIR-SEP - priklop naprave

Priključki so vključeni v napravi oziroma v sledečih dodatkih / priborih, ki jih je mogoče naročiti:

Pribor 1: priključek za svežo vodo v skladu z DIN 1988 in DIN EN 1717, sestavljen iz krogličnega ventila 1/2″, lovilca nečistoč 1/2″, vodomera, DVGW sistemskega separatorja tipa BA ter gibljive cevi 1,0m (1/2″).
Pribor 2: sistemski priklop DN15, sestavljen iz dveh fleksibilnih cevi 1,0m (1”), krogelnega (1/2”) ter kapastega ventila (1/2”).
Pribor 4: revizijska odprtina za čiščenje.

Ker se dimenzije priključkov lahko med napravami razlikujejo, si natančne podatke o merah, vgradnji, ter ACAD risbe priklopov poglejte pod rubriko dokumentacija.

Komunalno podjetje Velenje se je več let soočalo z težavami ob jesenskem zagonu ogrevanja. Večino težav so predstavljale intervencije zaradi odzračevanja sistemov in pomanjkljivega vzdrževanja tlaka v visokih objektih. 20.11.2000 je bila v toplotno postajo na Prešernovi 7 vgrajena naprava AIR-SEP.

Meritve so pred vgradnjo (slika 17) pokazale visoko vrednost raztopljenega kisika, visoko trdoto vode in približno nevtralno vrednost pH. Eno leto po vgradnji se je količina raztopljenega kisika zmanjšala za približno štirikrat medtem ko se je pH vrednost pomaknila v bazično področje. Dve leti po vgradnji je voda je vsebost kisika v vodi še dodatno padla, voda je bila močno bazična (pH=9,72), trdota vode se je zmanjšala na 1,21°dH.

program za izračun AIR-SEP naprave

Klikni tukaj za prenos programa AIR-SEP calc.

Ogrevalni in hladilni sistemi

AS-T 20/2 do AS-T 48/4

PDF

AS-T 100/4 do AS-T 2400/6

PDF

AIR-SEP Mini

AIR-SEP AS-T 20_2

XLS

AIR-SEP AS-T 20_2-K

XLS

AIR-SEP AS-T 20_4

XLS

AIR-SEP AS-T 20_4-K

XLS

AIR-SEP AS-T 48_4

XLS

AIR-SEP Maxi

AIR-SEP AS-T 100_4

XLS

AIR-SEP AS-T 150_4

XLS

AIR-SEP AS-T 200_4

XLS

AIR-SEP AS-T 400_4

XLS

AIR-SEP AS-T 600_4

XLS

AIR-SEP AS-T 1200_4

XLS

AIR-SEP AS-T 100_6

XLS

AIR-SEP AS-T 150_6

XLS

AIR-SEP AS-T 200_6

XLS

AIR-SEP AS-T 400_6

XLS

AIR-SEP AS-T 600_6

XLS

AIR-SEP AS-T 1200_6

XLS

AIR-SEP AS-T 2400_6

XLS

AIR-SEP AS-T 100_8

XLS

AIR-SEP AS-T 150_8

XLS

AIR-SEP AS-T 200_8

XLS

AIR-SEP AS-T 400_8

XLS

AIR-SEP AS-T 600_8

XLS

AIR-SEP AS-T 1200_8

XLS

AIR-SEP AS-T 2400_8

XLS

AIR-SEP AS-T 100_10

XLS

AIR-SEP AS-T 150_10

XLS

AIR-SEP AS-T 200_10

XLS

AIR-SEP AS-T 400_10

XLS

AIR-SEP AS-T 600_10

XLS

AIR-SEP AS-T 1200_10

XLS

AIR-SEP AS-T 2400_10

XLS

AIR-SEP AS-T 100_13

XLS

AIR-SEP AS-T 150_13

XLS

AIR-SEP AS-T 200_13

XLS

AIR-SEP AS-T 400_13

XLS

AIR-SEP AS-T 600_13

XLS

AIR-SEP AS-T 1200_13

XLS

AIR-SEP AS-T 2400_13

XLS

AIR-SEP AS-T 100_4-2

XLS

AIR-SEP AS-T 150_4-2

XLS

AIR-SEP AS-T 200_4-2

XLS

AIR-SEP AS-T 400_4-2

XLS

AIR-SEP AS-T 600_4-2

XLS

AIR-SEP AS-T 1200_4-2

XLS

AIR-SEP AS-T 100_6-2

XLS

AIR-SEP AS-T 150_6-2

XLS

AIR-SEP AS-T 200_6-2

XLS

AIR-SEP AS-T 400_6-2

XLS

AIR-SEP AS-T 600_6-2

XLS

AIR-SEP AS-T 1200_6-2

XLS

AIR-SEP AS-T 2400_6-2

XLS

AIR-SEP AS-T 100_8-2

XLS

AIR-SEP AS-T 150_8-2

XLS

AIR-SEP AS-T 200_8-2

XLS

AIR-SEP AS-T 400_8-2

XLS

AIR-SEP AS-T 600_8-2

XLS

AIR-SEP AS-T 1200_8-2

XLS

AIR-SEP AS-T 2400_8-2

XLS

AIR-SEP AS-T 100_10-2

XLS

AIR-SEP AS-T 150_10-2

XLS

AIR-SEP AS-T 200_10-2

XLS

AIR-SEP AS-T 400_10-2

XLS

AIR-SEP AS-T 600_10-2

XLS

AIR-SEP AS-T 1200_10-2

XLS

AIR-SEP AS-T 2400_10-2

XLS

AIR-SEP AS-T 100_13-2

XLS

AIR-SEP AS-T 150_13-2

XLS

AIR-SEP AS-T 200_13-2

XLS

AIR-SEP AS-T 400_13-2

XLS

AIR-SEP AS-T 600_13-2

XLS

AIR-SEP AS-T 1200_13-2

XLS

AIR-SEP AS-T 2400_13-2

XLS